Mitolojik Yaratıklar ve Yunan Mitolojisi
Genel,  Mitoloji,  Yazalım

Mitolojik Yaratıklar ve Yunan Mitolojisi

Mitolojik yaratıklar, mitlerde geçen ve hayali varlıklardan oluşan hayvanlardır. Geleneklsel mitolojide olduğu kadar kurgu ve folklorda bahsedilirler. Çoğu zaman insan kırması şeklindedirler. 

Öykülerde ve sanatın çeşitli alanlarında efsanevi birçok yaratık karşımıza çıkar. Bu mitolojik yaratıklar ejderhalar, kanatlı atlar, kikloplar, tek boynuzlu atlar, gorgonlar, üç başlı köpekler gibi mitolojide geçen birçok hayvandan oluşur.

Mitolojik Yaratıklar

Yunan Mitolojisi‘nde geçen, birçok kitaba ve filme konu olan mitolojik yaratıklar ve canavarlar sizlerle.

Eğlenceli vakit geçirmenin adresi...

Merak uyandıran, bilgi verici ve eğitici yazılarımı okuyup bu yazılar hakkında düşünürken, fantastik, gizemli ve eğlenceli yazılarımla da sıkıntılarınızı atmanızı ve rahatlamanızı istiyorum.Bu yolculukta beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim, pencerelerimiz sonsuzluğa açılana kadar.

PEGASUS

Yunan  mitolojisinde, Perseus tarafından kafası kesilerek öldürülen, Medusa’nın kafasından ya da toprağa sıçrayan kanlarından doğduğu gibi iki farklı söylentiye sebep olan mitolojik yaratıklardan biridir.

Beyaz renkli ve kanatlıdır. Uçarken havada koşan at gibi  görünen Pegasus, doğar doğmaz yeryüzünden ayrılmış ve tanrıların diyarına uçmuştur. Zeus’un yıldırımlarını getirme görevini üstlenmiştir.

Mitolojk yaratıklar-pegasus

NEMF (NYMPHE)

Yunan Mitolojisinde yeri ve denizi dolduran, bulundukları yerleri koruyan dişi, tanrısal varlıklardır.

Bu mitolojik yaratıklar ölümsüz değillerdir ama tanrılar gibi ambrosia yedikleri için çok uzun yıllar yaşarlar. Bu sayede hep genç ve güzel kalırlar. Mitlerde genellikle perilerin güzelliğine vurgu yapılır.

Mitolojik Yaratıklar-nemf

kerberos

Yunan  mitolojisinde Hades’in yönettiği ölülerin bulunduğu yeraltı dünyasının kapısında bekçilik yapan üç başlı köpeğe verilen addır. Genellikle çiğ etle beslenen Kerberos, Yunanca ‘çukur iblisi‘ demektir.

Dev zincirlerle bağlı olan bu köpeğin görevi yer altına giren ölülerin tekrar yeryüzüne çıkmalarını önlemektir. Kerberos’un sırtında öldürücü derecede zehirli, sayısız yılan başı vardır. Kerberos özellikle kapıların, eşiklerin ve sınırların bekçisi olarak bilinir. 

Mitolojik yaratıklar-kerberos

sfenks

Sfenks; kanatlı, kafası koç, kuş veya insan, gövdesi aslan şeklini alan mitolojik bir yaratıktır. Önce Antik Mısır’da rastlanan Sfenks, antik Yunan mitolojisinde de büyük önem taşımıştır.

Mısırca orijinal biçimi “kepes ankh” ya da “yaşayan heykel” anlamında “şeşep ankh”’tır. Mısır sfenksi antik bir efsanevi yaratıktır. Gövdesi uzanan bir aslan ve kafası genellikle bir firavunun kafasının şeklini alır.

Gize Sfenksi ise doğuya bakar ve pençelerinin arasında bir tapınak yer alır. Aslan gövdeli, insan başlı bu Sfenks, doğan güneşi ve firavun için yeniden dirilişi temsil eder. Yüzü doğuya dönüktür; nedeni, güneş tanrısı RA’yı her sabah doğar doğmaz görmesi içindir.

Mitolojik yaratıklar-sfenks

Mısır Sfenks’lerine göre daha küçük tasvir edilen kadın yüzlü, aslan gövdeli Yunan Sfenks‘leri, yoldan geçenlere sordukları bilmeceleri ile bilinirler. Sphinx, Yunanca sfingaboğmak‘ ile ilişkilendirilmiştir.

Sfenks, kadim  öğretilerin  kapısından  geçmek  isteyenlere en ünlü bulmacasını sorar:

Hangi  varlık  sabah  dört  ayaküstünde,  öğlen  iki  ayaküstünde ve akşam  üç ayak  üstünde yürür?”  “O yaratık insandır. Çünkü insan bebekliğinde ellerini de ayak gibi kullanarak dört ayak  üzerinde emekler, yetişkin  halinde  iki  ayak  üzerinde yürür ama yaşlandığında yürüyebilmek için bir de baston kullanır yani üç ayaklı olur.” 

typhon

İskandinav kökenli olmasına rağmen Yunan Mitolojisi’nde de karşımıza çıkan efsanevi deniz canavarıdır. Anlatılan  efsanelere göre bir ada kadar büyüktür.

Typhon (Tayfun), kanatlı ejderha misali gövdesi, yüzlerce yılana benzeyen başı, ağzındaki siyah dilleriyle dev gibidir. Yılan zehri akan gözleriyle kör edici ışıklar saçar. Ağzından alev ve buhar çıkarır, yürürken yüzlerce yılan bacaklarından yerlere saçılır.

mitolojik yaratıklar-typon

Typhon, yıkıcı kasırgalar oluşturabilen ölümsüz bir yaratıktır. Bir gemiyi direk tepesine kadar uzanan kollarıyla devirebilen bu mitolojik deniz yaratığı, denizcilerin korkulu rüyasıdır.

Orman Perisi

mitolojik yaratıklar- orman perisi

Yunan mitolojisinde ormanlarda yaşayan ağaç perilerine verilen isimdir. Orman perisi ya da dryad olarak da anılırlar. Yunanca “meşe ağacı”  kelimesiyle  ilişkili olan ağaç perilerinin hayatları yaşadıkları ağaca bağlıdır. Bu nedenle, ağaç çürüdüğü (öldüğü) yada kesildiği zaman dryad’ların da hayatları son bulur.

mitolojik yaratıklar- orman perisi

Ormandaki her ağacın bir dryad’ı olduğuna inanılır. Çünkü bu mitolojik yaratıkların ağaçları korumak gibi görevleri vardır. Dryadlar, insanlarla ilişki kurup, çocuk sahibi olabilirler.

MEDUSA

Medusa, yunan mitolojisinde gözlerine bakanı anında taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi bir varlıktır.

Mitolojik Yaratıklar-Medusa

Atina’ daki  Athena tapınağında; Sthenno, Euryale ve Medusa isminde üç kız kardeş yaşardı. Bu üç kız kardeşten sadece Medusa(Medusaise) ölümlüydü. Ayrıca Medusa, çok güzel bir genç kızdı. O kadar güzeldi ki; tanrıçalar Medusa’yı kıskanır, tanrılar da peşinde koşardı. Denizler tanrısı Poseidon, Medusa’ya karşı hayranlık beslese de bunu her zaman kendisine sakladı ve bir gün Medusa’nın güzelliğine dayanamayan Poseidon, Athena’nın tapığınağında Medusa’ya zorla sahip oldu.

Bu olaydan haberdar olan ve kıskançlıktan gözü dönen Athena, Medusa ve kardeşlerini Gorgon denilen korkunç canavarlara dönüştürdü. Medusa çirkin, yılan saçlı bir yaratığa dönüştü ve ona bakmaya çalışan kim olursa taşa çevirdi.

Medusa hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bu yazı dikkatinizi çekecektir.

hydra

Yunan mitolojisinde anlatılan ve çok başlı bir yaratık olan Hydra‘nın nefesi bir insanı öldürecek kadar zehirlidir. Babası Typhon annesi canavarların tanrıçası Ehidna (birtakım kaynaklarda annesi Styx) olan Hydra(Hidra)’nın Lerna gölündeki yuvası, ölülerin dünyası ile insanların dünyası arasındaki kapının tam ağzında yer alır. Hidra ise bu kapının bekçiliği görevini üstlenmektedir.

mitolojik yaratıklar-hydra

Nefesi ve zehri ölümcül olan Hidra, karşısına çıkan herkese karşı üstünlük kurar. Nedeni, kesilen her bir başın yerine iki tanesinin çıkmasıdir. Bu özellik Hidra’yı öldürmeyi zorlaştırmaktadır. Ne var ki bu tehlikeli yaratığın ölümü Herkül’ün elinden olmuştur. Herkül yılanın bir kafasını kestiğinde yerine iki tane çıktığını fark edince Athena’nın yardımıyla kestiği kafaları meşale ile dağlar. Hidra’yı bu şekilde etkisiz hale getirmeyi başarır.

himera (kimera)

Kimera Chimaira” bir canavardır. Ehidna ile Typhon’dan meydana gelen, ağzından ateş püskürten, büyük, hızlı ve güçlü, bir aslan, bir keçi ve bir de yılan başına sahiptir. Ön kısmı aslan, orta kısmı keçi ve arka kısmı bir yılandır. 

mitolojik yaratıklar-chimaira(kimera)

gorgonlar

Yunan mitolojisinde dişleri keskin, başlarında canlı yılanlar olan dişi canavarlardır. Gorgo kökü Yunancada “korkunç, berbat” demektir. 

Gorgonlar üç kız kardeştirler. Bunlar Medusa, Euryale ve Stheno’dur. Efsaneye göre gözlerine bakanı taşa çevirirler fakat bunu yapabilen sadece Medusa’dır. Medusa içlerinde tek ölümlü olandır.

mitolojik yaratıklar-gorgon

Minotor

Yunan Efsanesi olan Minotor, öykü kısmı daha iyi anlaşılsın diye üç bölüme ayrılabilir:

Girit adasındaki güçlü kral Minos, gücünü kanıtlamak için denizler tanrısı Poseidon’dan ona kurban etmek üzere bir boğa vermesini ister. Posedion çok güzel beyaz bir boğayı  Minos’a verir fakat hayvan Minos’un hoşuna gider ve boğayı kurban etmez istemez. Başka bir boğayı kurban eder. Poseidon kralın sözünü tutmadığını fark ettiğinde öfkelenir. Minos’un karısı Pasiphae’yi boğaya âşık eder. Pasiphae, boğayla çiftleşir. Böylece boğa başı ve kuyruğuna sahip ama insan bedenli Minotor doğar.

Mitolojik yaratıklardan biri olan Minotor, insan etiyle beslenmektedir. Önüne gelen herkese zarar vermesi üzerine Labyrinthos adlı, içinden kimsenin çıkamayacağı yapıya kapatılır.

mitolojik yaratıklar-minotor

Yunan mitolojisinde yarı insan-yarı boğa olan bu mitolojik yaratığın kafası boğa, gövdesi ise insan şeklindedir. Farklı dillerde Minotaur, Minotauros gibi benzer isimlerle adlandırılsa da özgün kelime Minotor‘dur ve Yunanca “Minos’un Boğası” anlamına gelir.

kikloplar

Mitolojik yaratıklardan bir diğeri de Sikloplardır. Sikloplar, alınlarının ortasında tek bir tane göze sahip olan devlerdir. İnatçılıklarıyla bilinirler. Kaba kuvvetleri sebebiyle demircilik, taş ustalığı gibi ağır işlerle uğraşırlar.

Uranos tarafından Tartaros’a hapsedilen Kikloplar çok çirkin ve oldukça güçlüdürler. Titanlar Savaşı sonrasında Zeus tarafından özgürlüklerine kavuşturulmuşlardır.

Percy Jackson ve Olimposlular yazımda tanıttığım seride kikloplar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

mitolojik yaratıklar-kiklop

Sanat Pencerem

Mitolojiye ilginiz mi var? O halde bu içeriklere de göz atmak isteyebilirsiniz.

3 Yorum

  • John Deere Z535M Review

    John Deere Z535M Review is on its quality. John Deere z535m Manual is easily understood by any consumer. John Deere Z535M Accessories are available. John Deere Z535M is making some serious money with the ZNYSE brand. This company is known for its quality lawn mower parts and accessories. These are sold in many different locations all over the world, but they are best found online. The company has several models that range from the smallest gas-powered lawn mower to the largest, which is the zero turn riding mower. ZNYSE is a division of the lawn care giant Deere, Inc. Other companies that sell John Deere Z535M products include Toro, Sharp, and others.

  • Friday Night Funkin Music Notes

    If you enjoy music, you will love Friday Night Funkin Music Notes. This Friday Night Funkin Music Notesgame is a hidden object adventure game. You will have to find the musical notes in eight different levels. There are different time limits so you must be fast to find all the notes. If you click in the wrong spot, you’ll lose 5 seconds. You’ll have to work quickly to solve every puzzle before the time runs out!

Ne düşünüyorsunuz?