Genel,  Mitoloji,  Yazalım

Antik Yunan ve Roma Tanrılarının Özellikleri

Yunan ve Roma Tanrıları

Olimposlular

Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Hestia ve Demeter; Kronos‘un altı çocuğudur. Diğer Olimposlular Zeus’un çocuklarıdır. Hades hariç diğer tanrılar Olimpos dağında yaşarlar.

Olimposlular

Yunan Mitolojisi Tanrıları ve Görevleri

Olimposlular

Yunan ve Roma Mitolojisi’nde Tanrıların Adları

     YUNAN MİTOLOJİSİ    ROMA MİTOLOJİSİ 
Zeus (gökyüzü ve hava olayları tanrısı)   Poseidon (denizler, depremler ve atların tanrısı)   Jüpiter     Neptün  
Hades (yer altı tanrısı)    Plüton 
Hephaistos (demircilik ve ateş tanrısı)    Vulkan 
Ares (savaş tanrısı)    Mars 
Hermes (hırsızlık, şifa, yolculuk, haberleşme tanrısı)    Merkür 
Dionisos (şarap, üzüm, eğlence, partiler tanrısı)    Baküs 
Artemis (okçuluk, ay, bakirelik, av tanrıçası) 

Afrodit (aşk ve güzellik tanrıçası)  

Athena (bilgelik ve savaş strateji tanrıçası)  

Hera (evlilik, bereket, aile tanrıçası) 

Apollon (ışık, sanat, şiir, kehanet tanrısı)   
 Diana   

 Venüs   

 Minerva   

 Juno  

 Apollo

1. Zeus

Gök gürültüsü ve şimşeklerle ilgili olsa da daha önce yağmur tanrısı olarak bilinir. Genel olarak simgeleri kalkan, asa, taht, yıldırım, meşe, kartaldır.

Zeus

Sanat eserlerinde fiziksel olarak genellikle siyah ya da gri sakallı, uzun kıvırcık saçlı, uzun boylu, kaslı ve güçlü görünümlü bir adam olarak tasvir edilmiştir.

Karısı Hera, aynı zamanda kız kardeşidir. Ancak Zeus için sadık bir eş denilemez. Yaygın olarak bilinen birçok macerası vardır. Bu ilişkilerin sonucu olarak: Apollon, Artemis, Hermes, Persephone, Dionysos, Perseus, Minos, Mousalar ve büyük Herakles gibi birçok tanrıtanrıça ve yarı tanrılar dünyaya gelmiştir.

Bir aldatmaca ile Zeus, tüm zamanların en ünlü efsanevi kahramanı Herakles’in babası olmuştur. Kendini Alkmene’nin kocası Amphitryon olarak gizleyip, Herakles’in annesiyle beraber olmuştur. Romalılar Zeus‘a Jüpiter demektedir.

2. Poseidon

Zeusun erkek kardeşi ve denizlerin tanrısıdır. Poseidon, aynı zamanda depremler de yaratabilir. Üç dişli mızrak Poseidon’un simgesidir. Poseidon’un denizleri ve atları yarattığı söylenir. Denizlerin ve toprakların tanrısı, depremleri yaratan ve üç dişli yabanın sahibi Poseidon, Roma mitolojisinde Neptün olarak bilinir.

Poseidon

3. Hades

En büyük kardeş olan Hades, Zeus’un oyunları sonucunda yer altında yaşamaktadır ve oranın tanrısıdır. Antik Yunan yasalarına göre, yaşı büyük olan her konuda bir avantaja sahiptir. Bu duruma göre, tahtın sahibi Hades’ti. Fakat Zeus’un ısrarları sonucunda, 3 erkek kardeş, Hades, Zeus ve Poseidon, kibrit çöplerini çekmeye karar verdiler. Zeus bir oyun sonucu en kısa çöpü Hades’e çektirip, onu Tartarus’un derinliklerine yollamıştır.SimgeleriBolluk boynuzu, görünmez miğferdir.

Bir gün, Persephone adında bir genç kız, kırlarda çiçek toplamaktadır. Karanlıktan uzanan siyah bir el, genç kızı yerin altına çekmiştir. Kötülerin ve ölümün tanrısı Hades, kraliçesini seçmiştir. Hades’le Persephonen’in anlaşmasına göre, Persephone yılın altı ayını yerin üstünde, diğer altı ayını ise yerin altında yaşamaktadır.

Yine bir gün Poseidon, Hades’i utandırmak için mızrağı ile yere vurur, depremler oluşur ve yer yarılır. Hades’in korkunç yeraltı dünyası görülür. İntikamı bir hayli seven Hades’in, 70.000 kişilik ölüler ordusu ile Atlantik Denizi’ni kuruttuğu söylenir.

Hades

Yeraltı güçleri grubunda Ölüler Ülkesinin tanrısı olan Hades’le birlikte Erinysler bulunur. Hades, korkunç görünümüne karşın kötü veya kaprisli olmayan bir tanrıdır. Yeraltı tanrısı olması sebebiyle sahip olduğu bütün yeraltı zenginlikleri, değerli madenler, Hades’i bolluk ve zenginliğin sembolü yapmıştır ki Romalılar Hades’in adını Pluto, yani varlıklı diye değiştirmişlerdir.

4. Hera

Zeus’un tek ve sürekli eşi olarak bilinen tanrıça Hera’dır. Aynı zamanda Zeus’un kardeşidir. Hera, doğal olarak Tanrıların kraliçesidir. Heranın sembolü tavus kuşudur. Evliliğin ve doğumun tanrıçasıdır.

5. Hephaistos

Hera ile Zeus’un oğludur. Ateş ve volkanların efendisidir. Demirci ve büyücüdür. Simgesi: Örs.

6. Ares 

Zeus ve Hera’ nın oğludur. Savaş tanrısıdır. Simgesi: Akbaba.

7. Hermes

Zeus’un oğlu, hatiplerin, tüccarların ve hırsızların tanrısı. Ölenlerin ruhlarının elçisi ve yol gösterenidir. Simgesi: Yılanlı, kanatlı asa. Hermes, tuhaf görünen bir tanrıdır. Kafasına kanatlı bir kask takar. Sandaletlerinde de kanatlar vardır ve bir asa taşır. Hermes bir yerden bir yere hızla gidebilir.

8. Dionisos

Zeus’un oğludur. Şarap, bitki büyütme, bereket ve tiyatro tanrısı. Simgeleri: Üzüm asması, sarmaşık, panter, asa, bolluk boynuzu. Günümüzde, Yunanistan’da hala Dionisos adına festivaller düzenlenmektedir.

9. Artemis

Hestia ve Demeter gibi, Artemis de gölgede kalan tanrılardandır. Av tanrıçasıdır ve vahşi doğayı temsil eder. Simgeleri: Sedir, maral.

10. Afrodit

Afrodit, aşkın ve güzelliğin tanrıçasıdır. Uzun sarı saçları ve inanılmaz güzelliği Rönesans döneminde dahi kendini göstermiştir. Kronos‘un denize düşen erkeklik organından Aphrodite’in doğduğu söylenir.

Aphrodite

11. Athena

Athena, bilgelik tanrıçası olarak bilinir. Athena direkt olarak savaşlarla ilişkilendirilmese de, yine de yunan savaşlarında bulunmuştur. Athenan’ın, Zeus‘un kafasından doğduğu söylenir. Simgeleri: Kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykuş.

12. Apollon

Zeus’un oğludur. Işık, şiir, müzik tanrısıdır. Salgın hastalıkları o giderir, o iyileştirir. Simgeleri: Defne, yay, lir, yunus, karga. Apollon çok popüler bir tanrıdır ve doğruluk ve kehanet tanrısı olarak da bilinir.

Ne düşünüyorsunuz?