• anı, günlük ve biyografi
    Genel,  Yazalım

    Anı, Günlük ve Biyografi

    Cumhuriyet dönemi nesri denilince akla ilk olarak edebi metinler gelir. Özellikle bu dönemin en zengin nesirleridir. Sanat endişesi taşıyan yazarlar tarafından kaleme alınan bu türler, okuyucuya estetik duygu kazandırma amacı taşır. Bu sebeple dil olabildiğince kusursuz ve hatasız olmalıdır. Hikâye, roman, mektup, makale, fıkra, tiyatro, mensur şiir, mülakat, seyahat, deneme, anı, günlük ve biyografi edebi nesrin türlerini oluşturur. Genel olarak bu yazıda anı, günlük ve biyografi türlerinin tanımlarına, özelliklerine, benzerlikleri ve farklılıklarına değindik.