• Deneme nedir?
  Denemeler,  Genel,  Yazalım

  Deneme Nedir? Deneme Türünün Özellikleri Nelerdir?

  Deneme; bir konu hakkında, belli bir bakış açısıyla insanları ikna etmeye çalışan ve bir kurala bağlı olmadan yazılan nesir türüdür. Üslubu samimidir. Kesin yargıya varmak gibi bir amaç taşımaz. İnsanı ilgilendiren her konuda yazılır. Diğer bir ifadeyle, yazarın bir konu hakkında kişisel duygu, düşünce ve görüşlerini anlattığı metinlerdir.

 • sohbet türü nedir
  Genel,  Yazalım

  Sohbet Türü Nedir? Özellikleri Nelerdir?

  Sohbet türü yazıları, okuyucuya yazarla sohbet ediyormuş hissini veren yazılardır. Sohbet sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Diğer bir deyişle; bir yazarın insan, gündelik yaşam, sanat ve edebiyatla ilgili herhangi bir konuda düşüncelerini sohbet ediyormuşçasına sıcak ve samimi bir anlatımla dile getirdiği düşünce yazılarına sohbet denir. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te sohbet kavramını üç başlık altında açıklar: Arkadaşça, dostça karşılıklı konuşma, hasbıhâl, sohbet Çeşitli yazılımlar aracılığıyla uluslararası iletişim ağ ortamlarında kişilerle karşılıklı olarak yazılı, sesli veya görüntülü görüşme. Bir sanat veya bilim konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü. Redhouse Sözlük’te ise İngilizce karşılığı; “chat”, “conversation” (Redhouse-Büyük El Sözlüğü) yani sohbet etmek, dostça konuşmak şeklinde geçmektedir. Sohbet Türü Nedir? Sohbet türü, insanı ilgilendiren her şeyi kapsar. Dikkat edilecek husus, sohbet türündeki…