• Deneme nedir?
  Denemeler,  Genel,  Yazalım

  Deneme Nedir? Deneme Türünün Özellikleri Nelerdir?

  Deneme; bir konu hakkında, belli bir bakış açısıyla insanları ikna etmeye çalışan ve bir kurala bağlı olmadan yazılan nesir türüdür. Üslubu samimidir. Kesin yargıya varmak gibi bir amaç taşımaz. İnsanı ilgilendiren her konuda yazılır. Diğer bir ifadeyle, yazarın bir konu hakkında kişisel duygu, düşünce ve görüşlerini anlattığı metinlerdir.

 • sohbet türü nedir
  Genel,  Yazalım

  Sohbet Türü Nedir? Özellikleri Nelerdir?

  Sohbet türü yazıları, okuyucuya yazarla sohbet ediyormuş hissini veren yazılardır. Sohbet sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Diğer bir deyişle; bir yazarın insan, gündelik yaşam, sanat ve edebiyatla ilgili herhangi bir konuda düşüncelerini sohbet ediyormuşçasına sıcak ve samimi bir anlatımla dile getirdiği düşünce yazılarına sohbet denir. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’te sohbet kavramını üç başlık altında açıklar: Arkadaşça, dostça karşılıklı konuşma, hasbıhâl, sohbet Çeşitli yazılımlar aracılığıyla uluslararası iletişim ağ ortamlarında kişilerle karşılıklı olarak yazılı, sesli veya görüntülü görüşme. Bir sanat veya bilim konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü. Redhouse Sözlük’te ise İngilizce karşılığı; “chat”, “conversation” (Redhouse-Büyük El Sözlüğü) yani sohbet etmek, dostça konuşmak şeklinde geçmektedir. Sohbet Türü Nedir? Sohbet türü, insanı ilgilendiren her şeyi kapsar. Dikkat edilecek husus, sohbet türündeki…

 • Makale nedir?Özellikleri nelerdir?
  Genel,  Yazalım

  Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir?

  Makale; ele alınan bir konuda bilgi vermek, bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan yazıdır. Makalenin bilimsel bir boyutu olduğu için didaktik(öğretici) özelliği vardır. Bu nedenle dili sade, ciddi ve anlaşılır olmalıdır. Dergi, gazete ve internet gibi ortamlarda yayımlanan makaleler birçok farklı türle karşımıza çıkar. Bu türleri akademik-bilimsel, edebi ve gazete makaleleri şeklinde ayırmak mümkündür. Makalenin Temel Özellikleri Didaktik(öğretici) özelliği vardır. İnandırıcı veriler kullanılır. Bilgi vermek, bir düşünceyi ya da tezi savunmak amacıyla yazılır. Sanatkârane üslupları kendine tarz edinmiş yazarların çalışmalarında zaman zaman karşılaşılabilir. Konu günlük ya da sanat, felsefe, edebiyat alanlarında olabilir. Konu kesin kanıtlarla desteklenir. Her konuda makale yazılabilir. Dili sade ve anlaşılır olmalıdır. Makaleyi Diğer Türlerden Ayıran Özellikler Edebiyatımızda, düzyazı türlerinin gelişim sürecinde…