Mitoloji,  Yazalım

Mitoloji Nedir? Mitolojinin Özelliklerine Genel Bakış

Mitoloji Nedir?

Yunanca mythos ( masal-hikaye ) ve logos (söz) kelimelerinden oluşan mitoloji, sözlük anlamı olarak bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışıyla ilgili tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar olarak açıklanmaktadır. Kısacası mitoloji efsaneler bilimi anlamına gelir.

Mitolojiyi incelerken bölgelerine göre sınıflamak doğru olacaktır.

 • Asya Mitolojisi
 • Avrupa Mitolojisi
 • Amerika Mitolojisi
 • Avustralya ve Okyanusya Mitolojisi
 • Orta Doğu Mitolojisi

Günümüzde mitoloji denildiğinde en çok akla gelenler ise;

 • Yunan Mitolojisi
 • Roma Mitolojisi
 • Mısır Mitolojisi
 • İskandinav Mitolojisi
 • Türk Mitolojisi’dir.

Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi
Yunan Mitolojisi

Bu mitoloji eski yunan dininin temelini oluşturur. Yunan Mitolojisi, Antik Yunan’da evrenin yaratım süreci, tanrı, tanrıça ve kahramanların yaşayışlarını konu edinen hikayeleri içerir.

Ayrıca günümüzde ulaştığımız kaynaklar bu masal ve efsanelerin o dönemde mythos yazarı diye tanımlanan derleyiciler tarafından oluşturulan yazılı halleridir.

Yunan tanrılarını Romalılar’da kabul etmiş ve farklı adlar kullanmıştır. Yunan mitolojisi, yüzyıllar boyunca sanata ve edebiyata ilham kaynağı olmuştur.

Roma Mitolojisi

Roma Mitolojisi
Roma Mitolojisi

Doğaüstü ya da mucizevi unsurlara sahip olsalar bile, tarih boyunca geleneksel anlatımlar ön plana çıkmıştır. Roma mitlerinde önemli olan tema kahramanlıktır. Yunan mitolojisinin tanrıları, konuları ve efsaneleriyle benzerlik gösterir.

Mısır Mitolojisi

Eski Mısır, tarihi boyunca sık sık tanrı inancı değiştirmiştir. Her köyde farklı bir tanrıya inanıldığı dönemler olmuştur. Mısır’da Kralların Tanrılığı söz konusudur.

Eski Mısır kabartma tas
Eski Mısır kabartma tas

Tarihin en ünlü tanrılarını listelersek ;

 • Osiris
 • Osiris’in karısı İsis ( aynı zamanda kardeşidir)
 • Bu ikisinden doğan Horus

Mısırlılar, Osiris’in ölümünden sonra dirileceğine inanıyorlardı. Ölen kralların ve Tanrıların mezarlarını görkemli bir şekilde inşa ederlerdi. Büyük piramitler güçlü kralları için yaptıkları mezarlardır. Mısırlılar, öldükten sonra dirilişe inandıkları için her mezarın içine günlük kullanım eşyası, takıları, mücevherleri,hazineleri ve günlük olarak yiyecek içecek koyarlardı. Kralların mezarına ise bunların yanı sıra dirildikten sonra onların hizmetini görmeleri için küçük heykelcikler koyarlardı.

İskandinav Mitolojisi

İskandinav mitolojisi, İskandinav toplumlarının Hristiyanlık öncesi dinleri, efsaneleri ve inanışlarından beslenir. Efsaneye göre; bütün canlı türlerinden önce Ginnungagap denilen boşluk vardır. Bu uçurumu Yunan mitolojisindeki Khaos’a (boşluk) benzetebiliriz.  Bu boşlukta Dokuz Dünya, hayat ağacı Yggdrasil üzerinde yükselir. Bu dünyaların isimleri; Niflheim, Muspelheim, Midgard, Asgard, Vanaheim, Jötunheim, Alfheim, Nidavellir ve Helheim’dir.

İskandinav Mitolojisi Hayat Ağacı
İskandinav Mitolojisi Hayat Ağacı

Kuzeydeki soğuk ve karanlık diyarın adı Niflheim, Güneydeki sıcak ve aydınlık diyarın adı Muspellheim’dır.

Türk Mitolojisi

Kaynağı, Türk halklarının inandıkları efsanelerdir.Altay-Yakut Türklerinin Yaratılış Destanı, Hunların Oğuz Destanı, Göktürklerin Ergenekon ve Bozkurt Destanı gibi diğer Türk destanları genel olarak Türk mitolojisidir.

En eski mitolojik hikayelerden biri olan Dede Korkut Hikayelerinin orijinal kayıtları Vatikan ve Dresden kütüphanelerindedir.

Ne düşünüyorsunuz?

%d blogcu bunu beğendi: