Makale nedir?Özellikleri nelerdir?
Genel,  Yazalım

Makale Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Makale; ele alınan bir konuda bilgi vermek, bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan yazıdır. Makalenin bilimsel bir boyutu olduğu için didaktik(öğretici) özelliği vardır. Bu nedenle dili sade, ciddi ve anlaşılır olmalıdır.

Dergi, gazete ve internet gibi ortamlarda yayımlanan makaleler birçok farklı türle karşımıza çıkar. Bu türleri akademik-bilimsel, edebi ve gazete makaleleri şeklinde ayırmak mümkündür.

Makalenin Temel Özellikleri

 • Didaktik(öğretici) özelliği vardır.
 • İnandırıcı veriler kullanılır.
 • Bilgi vermek, bir düşünceyi ya da tezi savunmak amacıyla yazılır.
 • Sanatkârane üslupları kendine tarz edinmiş yazarların çalışmalarında zaman zaman karşılaşılabilir.
 • Konu günlük ya da sanat, felsefe, edebiyat alanlarında olabilir.
 • Konu kesin kanıtlarla desteklenir.
 • Her konuda makale yazılabilir.
 • Dili sade ve anlaşılır olmalıdır.
makale nedir?
Makale nedir?

Makaleyi Diğer Türlerden Ayıran Özellikler

Edebiyatımızda, düzyazı türlerinin gelişim sürecinde gazete ve dergilerin önemli bir yeri vardır. Sanat kaygısının ön planda olduğu eski edebiyatta şiir düzyazı türüne göre daha fazla gelişmişti. Bu nedenle, Tanzimat sonrası hayatımıza giren gazete ve dergiler düzyazı türlerinin yaygınlaşması bakımından etkili olmuşlardır.

Tanzimat Dönemi’nde yeteri kadar örnekleri olmadığı için düzyazı türleri arasındaki ayrım tam anlamıyla yapılamamıştır. Dolayısıyla bu dönemde ortaya çıkan yazılar düzyazı türlerinin ilk örneklerini oluşturur. Namık Kemal, Şinasi veya Ziya Paşa’nın yazıları bu türlerin örnekleri olarak kabul edilmektedir.

Makaleyi diğer türlerden ayıran özellikler arasında en önemlisi yazılanların ispat edilebilir olmasıdır. Makaleyi ele alınan konuları ispat gayreti ve kesin kanıtlara dayanma yöntemi bakımından sohbet, deneme ve fıkra gibi düzyazı türlerinden ayırmak mümkündür. Temel noktası düşüncedir. Üretilen düşünce ve ileri sürülen iddialar kanıtlarla desteklenmeli ve inandırıcı veriler kullanılmalıdır.

Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Günlük konularla ilgili yazılan makaleler daha çok gazetelerde gündemi meşgul eden olaylardır. Akademik dergilerde yazılanlar ise daha evrensel nitelikler taşıyan konuları kapsar. Klasik kompozisyonda olduğu gibi bir makale de giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur:

 • Giriş, konunun belirlendiği ve iddiaların ortaya atıldığı kısımdır.
 • Gelişme, kanıtlarla iddiaların ispatlanmaya çalışıldığı kısımdır.
 • Sonuç kısmında ise yazının ana düşüncesi yer alır.

Makalede herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Her konuda makale yazmak mümkündür. Sosyal bilim dallarında, fen bilimi dallarında, ayrıca kültür, politika, spor gibi alanlarda makale örneklerine rastlanır.

5 Yorum

Ne düşünüyorsunuz?