Çizelim,  Genel,  Öğrenelim

Kendimce Çiziyorum Bölüm 9

Çizimde Perspektif Uygulaması

Bir nesnenin veya mekanın görüntüsünün belirli teknikler kullanarak, iki boyutlu bir yüzeye üç boyutlu görsel etki kazandırmak için kağıda aktarılması yöntemine perspektif denir.

Kuralları oldukça basit olan perspektif, çizim için oldukça önemlidir. Doğru etkiyi verebilmek için birden fazla yol vardır. Bu yolları zamanla, çizim yaptıkça kolayca uygulayabileceğimizi söyleyebilirim. Kendimce Çiziyorum‘un diğer bölümlerinde de değindiğim gibi iyi bir gözlem bir çizim için çok önemlidir.

  • Bir nesnenin bakan kişinin bulunduğu yere uzaklığına göre büyüyüp küçüldüğünü biliyoruz. Nesne, kişiye yaklaştıkça büyür; uzaklaştıkça küçülür. Mesela bizden 1.60m uzakta duran 1.60m boyundaki bir nesneyi çizmek istediğimizde bu nesneyi gerçek boyutunun yaklaşık yarısı kadar görürüz. 

Yatay bir çizgiyi bir düzlem üzerine çizelim. göz hizası yani bakış açısının olduğu bir yer belirleyelim. diğer yandan çizimi sonlandıracağımız bir ufuk çizgisi belirleyip iki nokta arasında kalan alana perspektifi en çok kullanacağımız nesneler olan sıralı direkleri çizelim. bunu uzun bir sokağın başında durup sokak boyunca ilerleyen sokak lambalarını çizmek olarak düşünebilirsiniz. Sokağın başındaki ilk direğin olduğu hizada durduğunuzu ve aranızda belli bir mesafe olduğunu düşünerek başlayabilirsiniz. 

Haydi, kalemi elinize alın!

 

Gördüğünüz gibi çizimin yanlışlardan uzak,mükemmel bir çizim olmasına gerek yok. Bu durum siz çizim yapmaya devam ettikçe düzelecektir. 

  • Nesne bakan kişiden uzaklaştıkça belirginliği, yoğunluğu ve ince detayları azalır. Bu şekildeki nesneleri çizerken, çizilen çizgilerin sertlik-yumuşaklık, yoğunluk ve tonunu iyi belirlemeliyiz.

Basit bir doğa resmi çizerken perspektif kurallarını uygulamaya çalışalım. Bize en yakın olan nesne dokusal olarak zengin ve ayrıntılı görünürken daha uzakta olan nesnelerin genel hatları belirsiz ve yoğunluğu az görünecektir. Uzakta olan nesneler belli belirsiz çizilerek yakınlık- uzaklık etkisi yaratmaya çalışılır. Nesne yakınlaştıkça ayrıntıları da daha fazla belirginleşir ve yoğunluk kazanır.

Özetle: Bir kompozisyonda bize en yakın nesnelerin ayrıntılı çizimi göze çarparken, nesne uzaklaştıkça yoğunluğunun, netliğinin ve dokusunun azlığı göze çarpar.


Siz de kendinize bir kompozisyon belirleyin ve perspektif kurallarını uygulamaya çalışın. Çok zevkli olduğunu göreceksiniz!

Ne düşünüyorsunuz?

%d blogcu bunu beğendi: