Çizelim,  Genel,  Öğrenelim

Kendimce Çiziyorum Bölüm 7

Gölge ve Işık

  Türk Dil Kurumu gölge kavramını bu ifadelerle açıklar: 

     ‘Saydam olmayan bir cisim aracılığıyla yanındağın engellenmesiyle ışıklı yerde orada karanlık.’ TDK

     ‘Resimde bir şekli cisimlendirmek için, onun ışık almaması gereken yerlerine vurulan az çok koyu renk.’ TDK

 

Karakalem çalışmalarında çizimin en önemli bölümünü gölgelendirme oluşturur. Gölgelendirmeyi doğru yapabilmek için çizilecek nesnenin ışık alan ve gölgede kalan bölümlerini ayırt edebilmemiz gerekir. Bir nesnenin gölgesinin nasıl olduğu ve neresine düştüğü ışık kaynağına bağlıdır. Işık kaynağının yeri, yönü ve çizdiğimiz nesneye olan uzaklığı gölgelendirme yaparken dikkat etmemiz gereken etkenlerdendir. 

Kendimize çizmek için bir nesne belirleyelim. Gölge oluşturacak bir ışık kaynağı kullanalım. Belirlediğimiz nesnenin önden, yandan ve arkadan aydınlatılmış şekillerini çizmeye çalışalım. 

Gölge ve ışık arasındaki denge. Yandaki resimde ışık kaynağını farklı alanlardan alan nesnelerin gölgelendirmesi üzerine yaptığım çalışma bir fikir sunacaktır.

Bu alıştırmaları yapmak sizin için zor olabilir. Çünkü resim yapmak isteyen herkes muhteşem manzara resimleri ya da gerçekçi portreler çizmeyi ister ve hayal eder. Maalesef şunu belirtmek zorundayım ki bu alıştırmaları yapmadan, gölgelendirmeyi yeterince kavramadan bu hayalleriniz eserinizin istediğiniz gibi oluşmaması neticesinde kırılacaktır. Kendinizden memnun olmadığınızda da çizim yapmak istemeyecek ve kendinizi yeteneksizlikle suçlayacaksınız. Bu düşünce çok yanlıştır. Yeterince çalışmanın ve sabrın yeteneği ne denli etkilediği göreceksiniz. Pes etmeyin! Kendinize güvenin.

Işık kaynağına göre elmaların gölgelendirmesi ile ilgili çalışmam. Bu çizimleri örnek alarak siz de istediğiniz bir nesneyi, istediğiniz bir açıdan ışık almasını sağlayarak çizebilirsiniz.

Çizim süresince yapılacak gölgelendirme işlemi sırasında çizilecek nesneye sabit bir noktadan bakmak, ışığın geliş yönüne dikkat etmek, ışık alan ve almayan kısımları ayırt etmek, koyu ve açık değerleri çizerken orta koyulukta kalan değerleri unutmamak ve gölgelendirme işlemini en açık tondan en koyu olana doğru yapmak gerekir. Bu teknik bilgilerle başlayarak alt yapımızı sağlam oluşturmalıyız. Ben de bu konular üzerinde çalışma yapıyorum ve sizinle birlikte ilerlemeye çalışıyorum.

Bir sonraki bölümde birden fazla nesnenin bir arada nasıl çizilebileceği konusuna değineceğim. Takipte kalmayı ve çizim yapmayı unutmayın.

3 Yorum

  • Richardrem

    I apologize for off-topic, I am thinking about creating an enlightening internet site for college kids. May possibly commence with submitting interesting facts such as”A B-25 bomber crashed into the 79th floor of the Empire State Building on July 28, 1945.”Please let me know if you know where I can find some related information and facts like here

    research paperВ online

    • emnylky

      Intersting subject. You can find such these subjects on google. Try to search all articles and be patient. Good luck. PS. sorry my english.

Ne düşünüyorsunuz?